Αβάντων 45, Χαλκίδα
2221551621, 6931234215
info@ilmondo-shop.gr